مناسبت ها
   

  طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های مبتنی بر فیبرنوری

  مشاوره ، طراحی و راه اندازی شبکه های FTTX

  نصب تجهیزات دوربین مداربسته با بستر فیبر نوری

  فروش کلیه تجهیزات مخابراتی مبتنی بر فیبر نوری

  تازه های شبکه
  پروژهای انجام شده